Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor de mobiele toepassing “My Quick” QUICK – BURGER BRANDS BELGIUM

MyQuick is een toepassing voor, onder andere, direct marketing doeleinden. Bijgevolg door gebruik te maken van MyQuick, kunt u kiezen om regelmatig via e-mail of pushberichten gepersonaliseerde informatie over diensten, activiteiten, promoties en/of evenementen van Quick te ontvangen die u mogelijks interesseren.

Gelieve aandachtig huidige Bijzondere Gebruiksvoorwaarden alsook onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy- en Cookiesbeleid te lezen zodat u precies weet hoe we uw persoonsgegevens data verwerken.

Na de aanmaak van uw MyQuick account (indien van toepassing), heeft u ten allen tijde, volledig kosteloos en zonder enige motivatie, de mogelijkheid om uw voormelde toestemming in te trekken.

U kunt kiezen om geen MyQuick account te creëren of om niet in te stemmen met de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden, in welk geval u echter niet zal kunnen genieten van de persoonlijke diensten en voordelen van MyQuick, maar enkel van de standaardpromoties van Quick.

1. Toepasselijkheid van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden

De Toepassing “MyQuick” (hierna “MyQuick”) is eigendom van en wordt beheerd door Burger Brands Belgium NV, exploitant van het merk “Quick”, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 489 en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460.954.490 (hierna “Burger Brands Belgium” of "BBB").

Huidige Bijzondere Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van MyQuick, naast de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en Cookiesbeleid.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden enerzijds en de Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacy- en Cookiesbeleid anderzijds, hebben de bepalingen van de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voorrang.

Tenzij anders vermeld in deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, hebben gedefinieerde termen (beginnend met een hoofdletter) de betekenis die in de Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt gegeven.

Door MyQuick te downloaden en een gebruikersaccount aan te maken zoals hieronder beschreven, aanvaardt de Gebruiker de toepassing van deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacy- en Cookiesbeleid van BBB (gezamenlijk de “Voorwaarden”). Tevens verzaakt de Gebruiker volledig aan de toepassing van zijn/haar eventuele eigen algemene voorwaarden.

Indien de Gebruiker niet instemt met de Voorwaarden, kan hij/zij MyQuick en verbonden diensten niet gebruiken. Bijgevolg nodigen wij elke Gebruiker uit om de Voorwaarden aandachtig te lezen vooraleer hij/zij MyQuick op enige wijze gebruikt.

Het gebruiken van MyQuick is niet toegestaan voor personen jonger dan 13 jaar.

2. Werking van de mobiele toepassing

2.1. Downloaden: MyQuick is verkrijgbaar in de App Store (Apple) en Google Play (Android). Het downloaden is gratis. MyQuick kan gedownload worden in de volgende landen: België, Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Italië, Spanje, Duitsland, Polen alsook het Verenigd Koninkrijk. Het gebruik van MyQuick is echter beperkt tot de restaurants die gelegen zijn in België en Luxemburg. MyQuick kan gebruikt worden in een smartphone voorzien van het bestuurssysteem iOS 10 of Android (vanaf de vijfde versie).

2.2. Principe: MyQuick is een gratis webtoepassing die vrij toegankelijk is in België en het Groothertogdom Luxemburg. MyQuick biedt de klanten van Quick de mogelijkheid om zogenaamde Q-points te sparen, die verzameld worden bij elke aankoop aan de kassa, Drive en/of in voorkomend geval aan de bestelzuilen, op vertoon van de unieke QR-code in MyQuick (Q-ID). Het sparen van Q-points kan enkel door het aanmaken van een profiel in MyQuick. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt een flyer ter beschikking van de Gebruiker gesteld in het restaurant, uitsluitend om de Gebruiker toe te laten zijn/haar eerste Q-points te sparen in afwachting van de creatie van zijn/haar MyQuick profiel. Het aanmaken van een persoonlijk profiel stelt de Gebruiker in staat om zijn/haar puntensaldo te consulteren. De Gebruiker kan zijn/haar Q-points vervolgens inruilen voor gratis Quick-producten volgens een vooraf bepaalde lijst (zie onderstaande lijst). Elke aankoopschijf van € 0,20 (zonder korting) geeft recht op 1 Q-point. De Gebruiker kan in MyQuick maximaal 4 tickets per dag scannen. Als er meer dan 4 tickets op één dag worden gescand, worden er geen Q-points geregistreerd.

2.3. “Basic” registratie: Om Q-points te verzamelen, moet de Gebruiker zich eerst registreren via “Mijn Profiel”. Dat kan via Facebook Connect of een speciaal daartoe bestemd formulier. Deze registratie is uniek en individueel, dit wil zeggen één MyQuick-account per natuurlijke persoon. Een MyQuick-account kan niet worden overgedragen aan een derde persoon. Bij registratie krijgen Gebruikers die reeds in het bezit zijn van een unieke Q-Code de kans om deze in te voeren, om de punten die ze reeds hebben verzameld te kunnen ophalen. De flyer die ter beschikking wordt gesteld van de klanten in de restaurants, dient enkel om de eerste Q-points te sparen in afwachting van de creatie van een MyQuick profiel. De Gebruiker dient volledige, correcte en actuele gegevens aan BBB te bezorgen, zodat de account zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijk is. Bij gebrek hieraan, behoudt BBB zich het recht voor de account van de Gebruiker te blokkeren of te verwijderen. Hierbij stemt de Gebruiker ermee in geen informatie betreffende zijn/haar account door te geven aan derden en BBB onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk niet gemachtigd gebruik van zijn/haar account. De Gebruiker is op elk moment en uitsluitend verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich op zijn/haar account voordoen, zelfs indien hij/zij er niet van op de hoogte is. Indien hij/zij zijn/haar paswoord is vergeten, kan de Gebruiker een nieuw paswoord opvragen via een emailadres of via Facebook Connect. De Gebruiker kan op elk moment zijn/haar persoonsgegevens wijzigen, met uitzondering van zijn/haar geboortedatum.

2.4. Punten verzilveren dmv gebruik Rewards : De Q-points kunnen uitsluitend worden verzilverd via MyQuick rewards, en dit binnen het jaar na de laatste aankoop. Q-points zullen nooit kunnen worden ingewisseld voor geld of voor andere producten dan deze zoals hieronder omschreven.

Omzettingstabel Q-Points → Rewards : Gratis producten Quick

75 Q-points = 1 medium portie frieten
100 Q-points = 1 Cheeseburger
150 Q-points = 4 Chicken Dips met saus
275 Q-points = 1 Giant of King Fish/Chicken Filet/Giant Veggie
400 Q-points = 1 Medium Menu Giant/King Fish/Chicken Filet/Giant Veggie
550 Q-points = 1 cadeaucheque ter waarde van € 10, 1 jaar geldig. Niet-inruilbaar. Er wordt tevens geen geld teruggegeven op deze cheque.

De Gebruiker kan op elk moment het saldo van zijn/haar Q-points raadplegen, rechtstreeks en uitsluitend het tabblad “Q-points” in MyQuick.

In geen enkel geval kan het saldo aan de kassa worden opgevraagd.

De verzilvering gebeurt aan de kassa, nadat door de Gebruiker de keuze van het gewenste gratis product wordt bevestigd. Na bevestiging wordt een unieke QR-code aangemaakt, die voorafgaand aan betaling bij de kassa, Drive-in of desgevallend bij de bestelzuilen wordt voorgelegd. Q-points kunnen enkel en alleen gebruikt worden om de specifieke producten te verkrijgen en niet voor een onderdeel van een menu. Zodra de QR-code gescand is, wordt het saldo van de Q-points van de Gebruiker automatisch bijgewerkt door het aantal Q-points van het bevestigde gratis product ervan af te trekken. De Gebruiker kan slechts één Reward per ticket bevestigen. Het saldo van de Q-points is eigen aan elke Gebruiker. Er kunnen geen Q-points tussen twee verschillende accounts worden doorgegeven. In geen geval kan de Gebruiker het aangeboden product kiezen en/of omruilen.

BBB behoudt zich het recht voor om op elk moment voormelde omzettingstabel en/of voorwaarden voor de verzilvering van Q-Points eenzijdig te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en de Gebruiker er als gevolg van het gebruik van de MyQuick kennis van neemt.

2.5. Xtra Q-Points: In bepaalde gevallen kunnen de Q-points op een andere manier worden verzameld dan door de aankoop van Quick-producten. De Gebruiker kan extra Q-points verzamelen via Xtra’s. De Xtra’s worden als volgt gedefinieerd:

Login Advanced: De Gebruiker kan in één keer 25 extra Q-points verzamelen indien hij/zij zijn/haar informatie invult op zijn Geavanceerd Profiel.

Een vriend aanbrengen: De Gebruiker kan één of meerdere vrienden aanbrengen (max. 25). De aangebrachte vriend ontvangt een unieke code. Indien hij/zij die code invoert wanneer hij/zij zich registreert op MyQuick, wordt het saldo van de aanbrenger met 25 Q-points vermeerderd vanaf de eerste aankoop met MyQuick van de aangebrachte vriend. De code kan worden gedeeld via SMS, email, Facebook Messenger, WhatsApp en Twitter.

Limited Promo Burger: De Gebruiker ontvangt 25 extra Q-points bij de eerste bestelling van elke nieuwe “Burger beperkte editie” met de naam “Limited promo burger” binnen de geldigheidstermijn van het aanbod en indien voorradig. Het saldo van de Q-points wordt automatisch bijgewerkt nadat de Gebruiker voorbij de kassa is gekomen, bij de Drive-in en/of desgevallend aan de bestelzuilen.

Verjaardag: Op de dag die de Gebruiker in zijn/haar account als verjaardag heeft opgegeven, ontvangt hij/zij 25 extra Q-points, doch enkel voor zijn/haar eerste aankoop vanaf de datum van zijn/haar verjaardag tot twee weken erna.

2.6. Student +: De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zich te registreren als student “Student +”. Deze hoedanigheid is enkel van toepassing op gebruikers die tussen 13 en 26 jaar oud zijn. De Gebruikers – waarvan de ingevulde leeftijd in het inschrijvingsformulier in deze schijf ligt – zullen het tabblad “Student +” zien verschijnen. In dit tabblad kunnen de Gebruikers gegevens invullen die gerelateerd zijn aan hun hoedanigheid van student (informatie inzake de studentenkaart). Van zodra het profiel Student + is geregistreerd, kan de Gebruiker profiteren van promotionele aanbiedingen die zich in de vorm van coupons onder “Deals” in MyQuick bevinden, coupons zoals het Quick studentenmenu. De coupon “Studenten Menu” kan slechts 1x per bestelling/per Q-ID worden gebruikt en wordt elke 4 uur vernieuwd. OPGELET: de hoedanigheid van “Student +” is geldig voor een periode van één jaar en komt dus overeen met de lopende school-/academiejaar. Tot slot, na de leeftijd van 26 jaar, kan de Gebruiker niet meer profiteren van de hoedanigheid van “Student +” en de voordelen die daaraan zijn gekoppeld.

2.7. E-coupon: In bepaalde gevallen kan de Gebruiker een digitale kortingsbon activeren (e-coupon). Deze kan slechts eenmalig worden gebruikt en is niet cumuleerbaar met andere kortingen. De coupon kan enkel omgeruild worden voor het specifieke product en niet voor een onderdeel van een menu. De coupon dient voor gebruik geactiveerd te worden. Nadat het geactiveerd is, genereert de coupon automatisch een unieke QR-code die bij het bestellen moet worden gescand. De Gebruiker kan verschillende e-coupons activeren op voorwaarde dat alle aankopen beantwoorden aan de gebruiksvoorwaarden van de e-coupons.

2.8. Quick Locator: Een lokalisatietool die toelaat de Quick-restaurants in de buurt van de Gebruiker te zoeken en/of weergeven. Hiervoor dient de Gebruiker zijn/haar geolokalisatie te activeren. De Gebruiker heeft zo de mogelijkheid de praktische informatie van het restaurant te raadplegen.

2.9. Verbinding: De Gebruiker kan in geen geval klacht indienen bij BBB indien hij/zij geen toegang krijgt tot het platform wegens een reden die bij zichzelf ligt en/of een extern technisch probleem.

2.10. Manueel invoeren: Indien de Gebruiker wegens een reden die bij zichzelf ligt zijn Q-ID niet kan voorleggen aan de kassa, bij de Drive en/of desgevallend aan de bestelzuilen, kan hij/zij de unieke code op zijn/haar ticket achteraf manueel invoeren via de tabblad “Q-ID - Mijn punten manueel invoeren met een ticketnummer”. Dit is slechts één keer per week mogelijk en binnen de 24 uren volgend op het aanmaken van het ticket.

2.11. Geldigheid: Q-points zijn 12 maanden geldig. Indien er gedurende deze periode geen enkele aankoop wordt verricht, behoudt BBB zich het recht voor de Q-points te annuleren, evenals de voordelen die gekoppeld zijn aan de account.

3. Minderjarigen

Het gebruiken van MyQuick, en dus het aanmaken van een account, is verboden voor personen die niet minstens 13 jaar oud zijn.

In geen geval heeft MyQuick als doel om minderjarigen ertoe aan te zetten aankopen te verrichten.

4. Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van het gebruiken van MyQuick, kan BBB persoonsgegevens over de Gebruiker verzamelen en verwerken in overeenstemming met het Privacy- en Cookiesbeleid van BBB, beschikbaar op https://www.quick.be/nl/privacybeleid. Het Privacy- en Cookiesbeleid legt uit hoe BBB bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt bij het gebruik van MyQuick. Door een gebruikersaccount aan te maken en het gebruik van MyQuick, erkent de Gebruiker dat hij/zij het Privacy- en Cookiesbeleid van BBB heeft gelezen en verklaart dat hij/zij het heeft aanvaard.

Onverminderd het algemene karakter van het Privacy- en Cookiesbeleid, vestigt BBB de aandacht van de Gebruiker op het feit dat informatie met betrekking tot het gebruik van MyQuick door de Gebruiker, door BBB kan worden gecontroleerd om na te gaan of dit gebruik in overeenstemming is met de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, teneinde misbruik te voorkomen of te bestraffen. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is het gerechtvaardigde belang van BBB. In geen geval zal BBB de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de Gebruiken die voorrang kunnen hebben aantasten.

5. Ontbinding

5.1. BBB behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder enige kennisgeving of motivering de toegang tot en het gebruik van MyQuick door de Gebruiker te beëindigen, in het bijzonder en zonder daartoe beperkt te zijn wanneer BBB verneemt of vermoedt dat de Gebruiker MyQuick gebruikt op een onrechtmatige wijze en/of in strijd met de Voorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving.

5.2. De Gebruiker kan MyQuick eveneens op elk moment en kosteloos van zijn/haar apparaat verwijderen. In dat geval worden alle gegevens van de Gebruiker, met inbegrip van persoonsgegevens, permanent en onherroepelijk geanonimiseerd en worden alle overige Q-points (indien van toepassing) automatisch verwijderd.

Algemene Verkoopsvoorwaarden Quick CLICK & COLLECT

1. Toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden Quick CLICK & COLLECT (hierna de “Click & Collect Voorwaarden”) regelen de rechtsverhouding tussen Burger Brands Belgium NV, exploitant van het merk “Quick”, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 489, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460.954.490 (hierna “Burger Brands Belgium” of “BBB”) en u (de “Gebruiker”), in het kader van uw gebruik van de Dienst Click & Collect (zoals hieronder gedefinieerd), ter beschikking gesteld door BBB en uitsluitend op de mobiele toepassing MyQuick.

Elke verwijzing in deze Click & Collect Voorwaarden naar “wij/we”, “ons” of “onze”, dient te worden opgevat als een verwijzing naar Burger Brands Belgium.

Door gebruik te maken van de Dienst Click & Collect, stemt de Gebruiker in met huidige Click & Collect Voorwaarden, alsook met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor de mobiele toepassing “My Quick” en het Privacy- en Cookiesbeleid (hierna gezamenlijk de “MyQuick Voorwaarden”). Tevens verzaakt de Gebruiker volledig aan de toepassing van zijn/haar eigen algemene voorwaarden, indien van toepassing.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Click & Collect Voorwaarden enerzijds en de MyQuick Voorwaarden anderzijds, hebben de bepalingen van de Click & Collect Voorwaarden voorrang.

Bij het aanmaken van zijn/haar gebruikersaccount op MyQuick of vóór het plaatsen van de eerste Bestelling (zoals hieronder gedefinieerd) verklaart de Gebruiker deze Quick & Collect Voorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard.

BBB kan deze Click & Collect Voorwaarden op elke moment wijzigen. In geval van wijziging, zal de Gebruiker worden uitgenodigd om de nieuwe versie van de Click & Collect Voorwaarden te accepteren voordat een nieuwe Bestelling op MyQuick kan bevestigd worden. De actuele versie van de Click & Collect Voorwaarden is altijd beschikbaar op MyQuick. De bevestiging van elke nieuwe Bestelling impliceert de aanvaarding van de Click & Collect Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de voornoemde bevestiging.

Indien de Gebruiker niet instemt met de Click & Collect Voorwaarden (en/of de MyQuick Voorwaarden), kan hij/zij de Dienst Click & Collect niet gebruiken. Bijgevolg nodigen wij elke Gebruiker uit om de Click & Collect (alsook de MyQuick Voorwaarden) aandachtig te lezen vooraleer hij/zij de Dienst Click & Collect gebruikt.

2. Definities

2.1.“Burger Brands Belgium” of “BBB”: de vennootschap naar Belgisch recht, Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 489, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460.954.490.

2.2. “Burger Brands Luxembourg” of “BBL”: de dochteronderneming van Burger Brands Belgium, namelijk de vennootschap naar Luxemburgs recht, Burger Brands Luxembourg SA, met maatschappelijke zetel te L-1549 Luxemburg, Rue des Frênes 3-5, en ingeschreven in de Registre de Commerce des Sociétés onder het nummer B65185.

2.3.“Bestelling”: betekent het feit dat de Gebruiker, via MyQuick, in het Quick Restaurant van zijn/haar keuze, producten bestelt die hij/ zij wenst uit het assortiment dat op MyQuick wordt aangeboden, voordat hij/ zij de bestelling zelf afhaalt in het gekozen Quick Restaurant, voor consumptie ter plaatse of om mee te nemen.

2.4.“MyQuick”: betekent de mobiele toepassing die eigendom is van en beheerd wordt door Burger Brands Belgium, die door de Gebruiker kan worden gedownload op zijn/haar smartphone en die de Gebruiker met name in staat stelt om Q-Points te sparen zoals uitgelegd in de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor de mobiele toepassing “My Quick”. Via MyQuick kan de Gebruiker ook één of meerdere Bestellingen plaatsen.

2.5.“Betaaldienstverlener”: de online betaaldienstverlener die door BBB wordt ingeschakeld voor het ontvangen van betalingen via MyQuick, namelijk de Nederlandse vennootschap MOLLIE B.V., met maatschappelijke zetel te 1016 EE Amsterdam, Keizersgracht 313, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30204462.

2.6.“Quick Restaurant”: elk Quick restaurant waarnaar wordt verwezen op MyQuick. Quick Restaurants worden ofwel (i) geëxploiteerd door onafhankelijke franchisenemers die aangesloten zijn bij het Quickfranchisenetwerk, ofwel (ii) rechtstreeks door BBB geëxploiteerd in België of door BBL in het Groothertogdom Luxemburg. Niet alle restaurants in het Quick-netwerk zijn opgenomen in MyQuick.

2.7.“Dienst Click & Collect”: de dienst die uitsluitend toegankelijk is via MyQuick en die Gebruikers in staat stelt een bestelling te plaatsen. De Dienst Click & Collect is voorbehouden voor Gebruikers van 13 jaar en ouder.

2.8.“Gebruiker”: elke natuurlijke persoon die MyQuick gebruikt

3. Onderwerp van de Click & Collect Voorwaarden

Het doel van deze Click & Collect Voorwaarden is het bepalen van de voorwaarden waaronder de Gebruiker een Bestelling kan plaatsen op MyQuick en zijn/haar Bestelling kan afhalen in het geselecteerde Quick Restaurant.

Transacties die via MyQuick worden uitgevoerd, worden rechtstreeks afgesloten tussen de Gebruiker enerzijds en (i) de franchisenemer die het door de Gebruiker gekozen Quick Restaurant uitbaat of, (ii) BBB of BBL wanneer het gekozen Quick Restaurant rechtstreeks door BBB of BBL wordt geëxploiteerd anderzijds. Deze Click & Collect Voorwaarden binden

  • in alle gevallen de Gebruiker aan BBB voor wat betreft het gebruik van MyQuick, en
  • de Gebruiker aan het door haar/hem gekozen Quick Restaurant, in het kader van elke nieuwe Bestelling met betrekking tot het uitvoeren van de Bestelling.

Noch BBB noch BBL is verkoper van de producten die door de Gebruiker via MyQuick worden besteld bij Quick Restaurants die onder franchise worden geëxploiteerd.

4. Plaatsen en uitvoeren van Bestellingen

4.1. Plaatsen van Bestellingen

Om een Bestelling te plaatsen, moet de Gebruiker de volgende stappen volgen:

a. Voorafgaand aan de eerste Bestelling downloadt de Gebruiker MyQuick op zijn/haar smartphone en maakt hij/zij een gebruikersaccount aan op MyQuick via Facebook Connect of het daarvoor bestemde formulier (als hij/zij dit nog niet heeft gedownload of nog geen gebruikersaccount heeft aangemaakt), of, voor elke andere Bestelling, dient de Gebruiker naar MyQuick te gaan en in te loggen door zijn/haar login en wachtwoord in te voeren of naar Facebook Connect.

b. De Gebruiker selecteert het Quick Restaurant waar hij/zij zijn/haar Bestelling wil afhalen. De Gebruiker kan het Quick Restaurant van zijn/haar keuze zoeken in de zoekbalk die toegankelijk is via MyQuick. Tegelijkertijd geeft MyQuick informatie via een geolokalisatiesysteem over de Quick Restaurants waar de Gebruiker zijn laatste Bestellingen heeft geplaatst, alsook over de Quick Restaurants die zich in de buurt van de Gebruiker bevinden. Door te klikken op de knop die voorbehouden is voor een Quick Restaurant, heeft de Gebruiker toegang tot verschillende informatie erover, waaronder de openingstijden. De Gebruiker bevestigt zijn keuze door te klikken op de knop “Start mijn bestelling” onderaan de pagina van het geselecteerde Quick Restaurant.

c. De Gebruiker selecteert de gewenste producten (menu’s), eventuele supplementen en/of aanvullende producten (fingerfood, dranken, desserts, etc.).

d. De Gebruiker bevestigt zijn/haar Bestelling na de overzichtslijst te hebben gecontoleerd en geeft aan of hij/zij zijn/haar Bestelling wil meenemen of ter plaatse wil consumeren.

e. De Gebruiker betaalt de Bestelling online nadat hij/zij de gewenste en beschikbare betalingsmethode heeft gekozen (BANCONTACT, VISA, MASTERCARD of AMEX). In dit verband mag de Gebruiker geen gebruik maken van e-coupons als betaalmiddel.

f. Na bevestiging van de betaling wordt de Gebruiker, indien de betaling wordt geaccepteerd, via MyQuick op de hoogte gesteld van de ontvangst van de betaling door de Betaaldienstverlener.

4.2. Voorbereiden en afhalen van de Bestellingen

4.2.1. Pas wanneer de Gebruiker op de knop “Ik ben hier” klikt, wordt de Bestelling naar het door de Gebruiker op MyQuick geselecteerde Quick Restaurant gestuurd voor de bereiding. In de tussentijd blijft de Bestelling toegankelijk op MyQuick in het tabblad “Mijn bestellingen”. De Gebruiker moet zich in het op MyQuick geselecteerde Quick Restaurant bevinden om op de knop “Ik ben hier” te klikken. Na het aanklikken van de knop “Ik ben hier” krijgt de Gebruiker via MyQuick een ordernummer.

Wanneer de Bestelling van de Gebruiker klaar is, wordt de Gebruiker hiervan op de hoogte gesteld door een bericht dat hij/zij via MyQuick zal ontvangen. Door naar het loket van het door hem/haar gekozen Quick Restaurant te gaan, worden de bestelde producten na controle van het ordernummer aan de Gebruiker overhandigd.

4.2.2. Als de Gebruiker op de knop “Ik ben hier” klikt voordat hij/zij in het gekozen Quick Restaurant is, loopt hij/zij het risico dat de bestelde producten die hem/haar aan het loket van het Quick Restaurant worden gegeven, koud zijn. In dit geval zullen de aan de Gebruiker overhandigde producten niet worden teruggenomen door het Quick Restaurant, en zal de Gebruiker zijn bestelling niet kunnen annuleren of welke vergoeding dan ook verkrijgen. Indien de Gebruiker meer dan vijfenveertig (45) minuten na ontvangst van het bericht dat zijn/haar Bestelling klaar is, het geselecteerde Quick Restaurant binnenkomt, worden de bestelde producten die niet meer geschikt zijn voor consumptie niet meer overhandigd aan de Gebruiker, en kan zijn/haar Bestelling niet annuleren en geen enkele vergoeding bekomen.

4.3. Gevolg van het niet bevestigen of afhalen vóór de sluiting van het Quick Restaurant

De Gebruiker moet op de knop “Ik ben hier” klikken en zijn/haar Bestelling in het geselecteerde Quick Restaurant afhalen op dezelfde dag als die waarop deze is bevestigd op MyQuick, vóór de sluitingstijd van het geselecteerde Quick Restaurant.

Het is aan de Gebruiker om de sluitingsuren van het gekozen Quick Restaurant te controleren bij het plaatsen van een Bestelling. De openingstijden van het Quick Restaurant waar de Gebruiker zijn/haar Bestelling wil afhalen staan aangegeven op MyQuick.

Elke Bestelling die betaald en niet is afgehaald de dag na de bevestiging ervan voor drie (3) uur 's ochtends, zal aan de Gebruiker worden terugbetaald.

4.4. Annulering van de Bestelling en het ontbreken van het herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.53, 4° van het Wetboek van Economisch Recht, kan het herroepingsrecht dat van toepassing is op de verkoop op afstand niet worden uitgeoefend in geval van levering van goederen die wegens hun aard snel kunnen bederven of met een beperkte houdbaarheid. Elke Bestelling die bevestigd is op MyQuick en gevolgd door een klik op de knop “Ik ben hier” is vast en definitief. De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten.

Bestellingen die definitief zijn bevestigd, betaald en afgehaald kunnen niet worden geannuleerd.

Geen enkel afgehaald product kan worden teruggenomen of geruild.

5. Prijs en producten

5.1. Prijs

De prijzen zoals die op MyQuick staan, zijn aangegeven in euro’s (EUR) en zijn inclusief alle belastingen, met inbegrip van de BTW die van toepassing is op de dag van de Bestelling.

De prijzen kunnen te allen tijde door het Quick Restaurant worden gewijzigd, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de Bestelling op MyQuick staat vermeld, de enige geldende prijs is.

5.2. Producten

Het productaanbod op MyQuick kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De producten die op het moment van de Bestelling in de MyQuick catalogus staan, zijn de producten die, onder voorbehoud van verkrijgbaarheid, beschikbaar zijn in het door de Gebruiker geselecteerde Quick Restaurant.

Aangezien de voorraadstatus van elk Quick Restaurant in real time wordt bijgewerkt, is een product dat wordt aangeboden in een Quick Restaurant in de fase van de bevestiging in principe beschikbaar op het moment van de bereiding, wat nogmaals enkel kan geschieden wanneer de Gebruiker op de knop “Ik ben hier” klikt. Het kan echter voorkomen dat één of meer producten niet beschikbaar zijn nadat de Bestelling is bevestigd. In dit geval wordt de Gebruiker uiterlijk bij aankomst in het gekozen Quick Restaurant geïnformeerd. Er zal hem/haar een alternatieve oplossing worden aangeboden of de annulering van zijn/haar Bestelling. Indien de Gebruiker ervoor kiest om de Bestelling te annuleren, zal het bedrag van de Bestelling worden terugbetaald.

Productfoto's worden enkel ter illustratie getoond en zijn niet contractueel bindend voor BBB (en BBL) of de Quick Restaurants.

6. Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van het gebruiken van MyQuick, inclusief de Dienst Click & Collect, kan BBB persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelen en verwerken in overeenstemming met het Privacy- en Cookiesbeleid, beschikbaar op https://www.quick.be/nl/privacybeleid, dat van toepassing is bij het gebruiken van de Dienst Click & Collect. Het Privacyen Cookiesbeleid legt uit hoe BBB bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelt, verwerkt, gebruikt en beschermt, onder andere, bij het gebruiken van MyQuick. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van MyQuick (en de Dienst Click & Collect indien van toepassing), erkent de Gebruiker het Privacy- en Cookiebeleid te hebben gelezen en verklaart hij/zij het te hebben geaccepteerd.

Onverminderd het algemene karakter van het Privacy- en Cookiebeleid, erkent de Gebruiker en stemt hij/zij ermee in dat zijn/haar Betalingsgegevens (zoals gedefinieerd in het Privacy- en Cookiebeleid) door BBB aan de Betaaldienstverlener kunnen worden doorgegeven voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de betaling van de Bestelling van de Gebruiker.

7. Contact en klacht

Indien de Gebruiker vragen heeft over de Dienst Click & Collect, deze Click & Collect Voorwaarden of indien de Gebruiker problemen ondervindt bij het gebruiken van de Dienst Click & Collect, kan de Gebruiker contact opnemen met BBB via het online formulier op de pagina « Customer Service » van de permanente website www.quick.be of per e-mail op customerservice@quick.be.

Indien de Gebruiker niet tevreden is met het antwoord van BBB of het Quick Restaurant of op enig ander moment, kan hij/zij zijn/haar klacht kosteloos indienen op het volgende adres:

8. Diverse bepalingen

8.1. BBB zal een eventuele kennisgeving die onder deze Click & Collect-voorwaarden aan de Gebruiker moet worden gesteld, per bericht versturen via MyQuick of, indien van toepassing, naar het e-mailadres dat de Gebruiker aan BBB heeft verstrekt.

8.2. De Gebruiker mag het geheel of een deel van zijn/haar rechten en/of verplichtingen op grond van deze Click & Collect Voorwaarden niet toewijzen, overdragen, doen betalen of in licentie geven aan een derde.

8.3. De Gebruiker bevestigt dat huidige Click & Collect Voorwaarden en de MyQuick Voorwaarden, de gehele overeenkomst uitmaakt tussen de Gebruiker en BBB, en dat ze elk eerder tussen de Gebruiker en BBB tussengekomen akkoord en regeling met betrekking tot hetzelfde voorwerp, vervangen. De Gebruiker bevestigt (i) dat hij/zij niet is uitgegaan van een verklaring of een voorstelling van zaken die niet uitdrukkelijk het voorwerp uitmaakt van de bepalingen van huidige Click & Collect Voorwaarden en de MyQuick Voorwaarden; en (ii) dat hij/zij geen recht heeft op enige schadevergoeding ten aanzien van de verklaringen of voorstellingen van zaken die niet uitdrukkelijk in deze Click & Collect Voorwaarden en/of de MyQuick Voorwaarden zijn opgenomen.

8.4. In het geval dat een bepaling van deze Click & Collect Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zou worden bevonden door een rechtbank of een bevoegde autoriteit in eender welk rechtsgebied, dient een dergelijke bepaling te worden geacht geen deel uit te maken van huidige Click & Collect Voorwaarden. Dit doet geen afbreuk aan de geldigheid, de wettigheid en de uitvoerbaarheid van deze bepaling in de andere rechtsgebieden

8.5. Deze Click & Collect Voorwaarden worden voor een onbepaalde duur afgesloten. De Gebruiker kan op elk moment stoppen met het gebruiken van de Dienst Click & Collect. BBB kan te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld, de Dienst Click & Collect stopzetten, onverminderd het uitvoeren van de dan lopende Bestellingen.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Huidige Click & Collect Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de sluiting, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van huidige Click & Collect Voorwaarden, de Dienst Click & Collect en/of latere verrichtingen die daaruit kunnen voortvloeien, alsook elk ander geschil met betrekking tot, of in verband met wat voorafgaat, zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel behoren, onverminderd artikel VI.83, 23° van het Wetboek van Economisch Recht.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de inwoners van het Groothertogdom Luxemburg om zich te beroepen op het Luxemburgs recht en/of een vordering in te stellen bij de Luxemburgse rechtbanken voor Bestellingen bij Quick Restaurants in Luxemburg.

Laatste update: februari 2023.